WonderKit

WonderKit er først og fremst tiltenkt lærere, skoler, vitensentre, skaperverksteder og kodeklubber, som et fleksibelt system av ulike skapervennlige micro:bit produkter.

Læremidlene egner seg godt i fagene: 

  • Matematikk 
  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Engelsk
  • Valgfag programmering

I tillegg får elevene kunnskap og kompetanse innenfor: sosialt samarbeid, bruk av verktøy, algoritmisk tenkning, problemløsning samt praktisk teknologisk mestring. 

WonderKit systemet er tilpasset for 5. til 10. klasse, men kan også tilpasses slik at det fungerer i den videregående skolen. 

Alle læremidlene er laget av bærekraftige materialer. De er reparerbare, og laget for å kunne benyttes av flere elever og klasser. 

 10 stk. klassesett er de vanlige klassesettene som inneholder læremidler, samt reservedeler for bruk i undervisning. 

1 stk. spesialversjon er for lærere eller skoleledere som ønsker å teste ut og lage læreplaner før innkjøp av de vanlige klassesettene. Denne versjonen kan også brukes om man trenger noen fler en akkurat 10 byggesett.