Lexia 4 - enbrukerlisens/pedagoglisens

Lexia 4 - enbrukerlisens/pedagoglisens

SKU
734001
8125,- 6500,-

Lexia er et språktreningsprogram for mennesker med lese- og skrivevansker

  • - Lexia er et fleksibelt dataprogram hvor du kan tilrettelegge trening av språklige ferdigheter.
  • - Lexia kan tilpasses individuelt, til alle aldersgrupper og utviklingsnivå.
  • - Lexia er spesielt utviklet for å forenkle øvelsesprosessen og effektivisere språktreningen.
  • - Lexia har 200 ferdige profiler du kan bruke når du skal lage øvelser for brukeren.

 

Lexia er et fleksibelt dataprogram hvor du kan tilrettelegge trening av språklige ferdigheter i forbindelse med afasi, dysleksi og språklig betingede lærevansker. Programmet inneholder en database med ca 87000 ord og 94 ulike øvelser som fremmer den språklige bevissthet og kompetanse. Øvelsene tilpasses individuelt og gjør lese- og skrivetreningen motiverende. De 200 ferdige profilene er spesialtilpasset ulik alder og forskjellig dysleksi- og afasityper (titalls forskjellige afasityper), og vil spare deg for mye arbeid. De ferdige profilene inneholder arbeid med blant annet: bildeminne, fonemsyntese, fonologisk bevissthet, lytteforståelse, leseforståelse, lesing, mønsterminne, sifferminne, skriving og språklig bevissthet.

Analysedelen i programmet gir god informasjon om hvordan personen har jobbet med de ulike øvingsoppgavene.  Programmet inneholder mange lydfiler, men kan også brukes med egen syntetisk tale.

 

Dette er et drillprogram hvor hensikten er kartlegging av elevens vansker og effektivisering av behandlingen. Læreren/logopeden plukker ut passende oppgaver til eleven/pasienten i Lexia, slik at den enkelte kan benytte sin spesialtilpassede "Mini-Lexia". Øvelsesområdene i programmet er: lytte, lese, skrive, tale etter – fonologisk bevissthet, lyd stavelser, ord, begrep, mening, syntaks – begrep, rom, klokken, matematikk, ordbehandling og minne. Man får frem statistikker som viser brukerens utvikling over tid. Dette kan man få frem for hver enkelt øving eller for alle øvelsene samlet.

 

Versjon 4 fungerer på Windows 7, Windows 8, Windows 10 og Windows 11.

 

 

Alternative produkter