WonderKit System (valgbare tillegg)

WonderKit Systemet er laget for bruk i skole og utdanning. Systemet er laget for fagfornyelsen LK2020, både de overordnede målene nedenfor og en rekke kompetansemål. 

SKU
makekit

Fra 2499,- 1999,-

Til 23690,- 18951,-

Systemet bygget rundt grunnpakken Wonder:kit Startpack, byggesettene Air:bit, Hover:bit, Bubble:bit og Wheel:bit er tilleggspakker i systemet som gir deg en valgfrihet og et mer kostnadseffektivt system. 

Tilleggspakkene inneholder 10 enheter.

Læremidlene er laget for læring, mestring og utdanning for bruk i skole, vitensentre, biblioteker og skaperverksteder. 

 

Læremidlene egner seg godt i fagene: 

  • Matematikk 
  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Engelsk
  • Valgfag programmering

I tillegg får elever kunnskap og kompetanse i; samarbeid, bruk av verktøy, algoritmisk tenkning, problemløsning og livsmestring. 

Tilpass WonderKit System (valgbare tillegg)

* Nødvendige felt

Nettstedstilpasning
WonderKit System (valgbare tillegg)
WonderKit System (valgbare tillegg)

På lager

2499,- 1999,-

Sammendrag