Chriba alfabettastatur

Et tastatur spesielt utviklet for å gjøre veien til skriftspråket enklere og morsommere. Her kan alle lære å skille mellom vokaler og konsonanter, - og store og små bokstaver. HMS nr 153207
SKU
482-1004
700,- 560,-
Tastaturet er spesielt utviklet for barn, svake lesere, tospråklige, dysleksi- og afasirammede som kan få god støtte i å se både de store og de små bokstavene i arbeidet med tekst. Hver tast har store og små bokstaver (versaler og minuskler) påtrykt. Mange tenker ikke over at vanlige tastatur har store bokstaver, mens de fleste tekstene i bøkene har små bokstaver. Noen av bokstavene ligner ikke engang, og kan være forvirrende for en som strever med å lære å lese. Området med bokstaver har farger, slik at man lett kan skille de fra de andre tastene. Tastaturet har også røde vokaler og blå konsonanter. Tastaturet vant Europeisk språkpris i 2011 for sin geniale layout.