Skannere

Enkle skannere som gjør at du hurtig kan få tekst fra papir inn på enheten din, for ekspempel rett inn i en talesyntese for opplesning.