Underarmstøtter

Ergonomisk utstyr er utformet for å tilpasse seg brukerens kropp og bevegelser. Dette bidrar til å øke komforten og redusere ubehag selv under lange perioder med bruk.
Bruk av ergonomisk utstyr kan bidra til å forebygge og redusere risikoen for arbeidsrelaterte lidelser og sykdommer, som for eksempel musearm og ryggsmerter.
Ved å redusere risikoen for skader og arbeidsrelaterte lidelser, kan ergonomisk utstyr bidra til å redusere sykefraværet blant ansatte, noe som igjen kan spare bedriften for kostnader og opprettholde kontinuiteten i arbeidet.

deltabruk