Elecfreaks pakker

ef08180

Det er utviklet et bredt spekter av moduler, sensorer og tilbehør som fungerer perfekt med micro:bit, og de er laget i forskjellige sett i forskjellige temaer i  behovene i klasserommene.
Våre micro:bit Starter Kit, microbit Tinker Kit, microbit Smart Home Kit, microbit IoT kit, microbit Experiment Box Kit, microbit Basic Kit, microbit Smart Cutebot Kit.