Enviro:bit sensorkort til Micro:bit

Et sensorkort med kobling til Micro:bit.
SKU
46133
360,- 288,-

Et avansert sensorkort som er enkelt å ta i bruk. Med slot for Micro:bit slipper man ekstra kabler. Inneholder sensorer for luft og vær, farger, lys og lyd. Enviro:bit har egne blokker til koding i Microsoft Makecode editoren, men kan også kodes i MicroPython i Mu-editoren. 

Obs. Dette er et tillegg til BBC Micro:bit. Micro:bit følger ikke med.