Om Daisy

I Daisy AS har vi mange års erfaring fra verktøy i skolen og hjelpemidler. Vi har mye kunnskap om programmering i skolen og hvordan skolene kan oppnå målene i de nye læreplanene ved hjelp av enkelt utstyr. Vi har et ekstra engasjement for å finne gode løsninger som gir de samme muligheter for alle elever. Vi er opptatt av at det man velger tas i bruk og kan gi opplæring i hvordan man kan gjøre dette på en god måte.

Vi har også god kompetanse på løsninger og produkter innen ergonomi og kan levere kartlegging og tilrettelegging av kontorarbeidsplasser, i tillegg til at vi leverer spesielle styringsenheter som spesialtastatur og mus.  

Kontakt oss på:

Daisy AS
Tolpinrudsvingen 4
3512 Hønefoss

Tlf: 417 84 500

Org. 998832209

post@daisy.no