Support PENpal

På denne siden finner du nyttig info omPENpal

Slik slår du av og på PENpal

Slik bruker du PENpal med en aktivitetsbok og skifter språk

Slik stanser du en opplesning hvis du har skannet feil eller angrer

Om man ikke ønsker å kringkaste lyden til alle som er rundt kan man benytte høretelefoner

Aktiver opptaksmodus

 

Les inn tale på pennen, og kotroller hva du har lest inn

Les inn egen tale på eksisterende bøker

Les inn lyd på en selvvalgt bok

Lade og evt. bytte batterier