Temakasser Teksting

Koding

Det er i dag stor enighet om at det er viktig å lære barn hvordan datateknologi fungerer, slik at de kan bli produsenter og ikke bare konsumenter av digital teknologi som de omgir seg med til daglig. Det er derimot ikke satt i system hvordan skolene skal møte dette. Synes dere dette er vanskelig å ta tak i på deres skole?

Vi setter sammen pakker tilpasset lærer eller elever (eller barnehager), som inneholder litt utstyr for å komme i gang, i tillegg til et kurs i grunnleggende koding. Koding gir gode muligheter til tilpasset opplæring. De pedagogiske verktøyene er utviklet av fageksperter for å gi alle barn muligheter til å være digitale skapere.

Digital startpakke for barnehage

De mest populære digitale ressursene til barnehagene i dag, er gulvroboten Bee-Bot og det trådløse mikroskopet Easi-scope. Vi har satt sammen dette til en startpakke, men litt redusert pris for å gi alle barnehager en mulighet til å komme i gang. Les mer om dette under Læremidler.

Temakasser

Vi kan tilpasse temakasse til din kommune/skole som inneholder et sett ressurser for å komme i gang. Dette kan være utstyr for å lage film og animasjon med en iPad, gulvroboter med matter/ressurser, programmerbare roboter, micro:bit, Raspberry PI, bærbare mikroskoper, eksperimentpakker, mm. Vi kan også ha opplæring både i utstyr og i koding i pakkene. Vi ser at behovene er forskjellig, så ta kontakt for en løsning som passer ditt behov.