Programmering i skolen

Programmering i skolen

Småtrinn:

Koding eller programmering på småtrinnet handler mest om å gi barna de grunnleggende ferdighetene og begrepene, og å forberede de til programmeringen som vil møte de på mellomtrinnet. De skal følge regler og trinnvise instruksjoner fra 2. trinn, mens i 4. trinn skal de selv lage algoritmer og uttrykke de ved bruk av variabler (en variabel husker på noe for oss), vilkår (hvis.. ellers…)  og løkker (gjentakelser/repetisjoner).

De velkjente gulvrobotene Bee-bot og Blue-bot er en god start for de minste barna, og egner seg godt til både å oppnå læreplanmålene i småtrinnet, og som ressurser for læring i andre fag. «les mer om Bee-bot og Blue-bot»

Osmo er et interaktiv system som er laget for iPad. Det består av en basestasjon som man setter iPaden i, og et speil som festes over kameraet slik at kameraet registrerer det som befinner seg på bordplaten foran nettbrettet. Mange morsomme og lærerike app’er som øver både logikk og kreativitet finnes i serien. «Lær å kode» og «koding av musikk» har fysiske kodebrikker som man styrer figurer på skjermen med. Kodingen blir visuell og barnet får umiddelbar respons på brikkene. Disse egner seg godt til de ovennevnte læreplanmålene i matematikk i småtrinnet, og musikk for 3. og 4. trinn.  «Osmo»

 

Mellomtrinn:

Læringsmål som inneholder programmering for mellomtrinnet finner man i matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk. Micro:bit er en mikrodatamaskin som er et godt utgangspunkt for disse målene. Denne kan programmeres gjennom en datamaskin eller et nettbrett, for eksempel i Microsoft Makecode, og gjennom utforskning lærer man å bruke blokkprogrammering. Ved hjelp av litt tilleggsutstyr kan man programmere micro:biten til å utføre oppgaver, f.eks. programmere en robot, lys eller annen elektronikk, spille musikk, datalogging, skape bevegelse eller visuelle uttrykk.

«Micro:bit og tilleggsutstyr»

 

Som tilleggsutstyr til micro:bit finnes det flere samlepakker med litt forskjellig utstyr som elektronikk og sensorer. De større «lagepakkene» har også noen ferdige oppgaver, men er i hovedsak laget for kreativitet og utforskning. Disse består av masse forskjellig utstyr man kan bruke for selv å lage for eksempel bevegelige roboter eller måleutstyr ved hjelp av forskjellige sensorer.  Wonder:kit har undervisningsopplegg knyttet til læringsmålene på mellomtrinnet, på norsk. «lagepakker og prosjekter»

 

ProBot er en gulvrobot som kan brukes alene, uten datamaskin. Den har en liten skjerm og taster som man kan programmere veldig nøyaktig bevegelse på. Denne er spesielt fin til målet om å utforske geomtriske figurer og mønster, og kan brukes fra enkle til ganske avanserte oppgaver. «ProBot»

 

Ungdom:

Læringsmålene i ungdomsskolen bygger videre på barneskolens mål, men går dypere inn både i forskning, forståelse av algoritmer, simulering og programmering. Det finnes mange fine tilleggspakker til Micro:bit med forskjellige sensorer, elektronikk og ferdige oppgaver.

 

Wonder-Kit-settet sammen med BBC Micro:bit godt egnet for en skole siden man kan både bygge mange ferdige morsomme oppgaver eller skape egne programmerbare løsninger, og  tillegg følger det med undervisningsopplegg som er knyttet opp mot de nye læreplanene for ungdomstrinn og videregående – på norsk.  «Wonder-kit».