Klassesett - tilleggutstyr til Micro:bit

Denne pakken passer for de som har BBC:microbit fra før, og ønsker å utvide bruken.
SKU
9903
19250,- 15400,-

Tilleggsettet består av utstyr som er enkelt å komme i gang med.

10 stk. høytallerkort med forsterker. Kobles til Microbit med krokodilleklemmer. Lytt til lyder/musikk du programmerer

30 stk. krokodilleklemmer

10 stk. Enviro:bit sensortkort med mange sensorer. Med eget spor til Microbit. Programmeres i MakeCode eller MicroPython

10 stk. Bit:bot, bygg robotbilen sammen, sett i Micro:bit, og programmér styring, sensorer, lys og lyd

7 stk. MeArm, robotarm som programmeres gjennom Micro:bit

Pakken egner seg for en klasse inntil 20 elever, hvor elevene jobber sammen.