Aktivitetshefte

Et hefte med oppgaver til Bee-bot, Blue-bot, Pro-bot og InO-bot.
SKU
10000001
0,- 0,-
Dette heftet har nivåtilpassede ideer til hvordan Bee-bot, Blue-bot, Pro-bot og InO-bot kan brukes i forskjellige fag. Oppgavene er knyttet opp mot Rammeplan for barnehagene og Kjerneelementene i arbeidet med de nye læreplanene. Heftet tilsendes gratis. (NB! uten innlogging viser den frakt, men den blir kr 0,-)